Живемо у ритмі подій
РЕЗОНАНС

Проєкт і пів Львова. Відсьогодні діє новий «Український правопис»

Фінальний текст нової редакції «Українського правопису» опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису
11:17, Пн, 03 Чер 2019 Юлія Василина
Фото: Пресс-Центр

Зміни можна умовно поділити на дві великі групи:

  • зміни у написанні слів (без варіантів);
  • варіантні доповнення до чинної норми.

Отже, що змінилося?

Без варіантів:

Проєкт, проєкція (так само, як:  ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-).

Плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах, «Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бу́ єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкто́рія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс».

Дікенс, Текерей, Бекі (без подвоєння приголосних -кк-) «Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем,  Бісмарк, Брюкнер, Брокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм, Рудбек, Шерлок».

Читайте також: Пожежні автівки та брандспойти: Як у Львові діти рятувальниками ставали (ФОТО)

Пишуться разом: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт.

Також разом пишемо:

Слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий, та ін.) вияв чого-небудь: архі-,

архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш- : архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

Слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контрадмірáл».

Фото: Калинівка.City

Читайте також: Львів’яни самі оберуть скульптуру, яку встановлять у місті

Але – пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса). Проте, одним словом як цілісне поняття – півострів, півзахисник, півмісяць.

«Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів України. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півóстрів».

Зміни в окремих словах:

Священник (як письменник):

«Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу. 1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні: в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — денний, закон — законний, кінь — кінний, осінь — осінній, туман – туманний; баштанник, годи́нник, письменник, священник; віконниця, Вінниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: законний — законність — законно, туманний — туманність — туманно».

Святвечір

Разом пишемо:

а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспілка, Святвéчір.

Українські й давно засвоєні слова

ірій і ирій, ірод і ирод.

На початку слова звичайно пишемо і. Деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (‘дуже жорстока людина’).

Варіантніформи родового відмінка: радості й радости, любові й любови, Білорусі й Білоруси.

«Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Руси , Білоруси».

Повний текст Українського правопису читайте тут.

Позначки:
українська мова

Найбільше читають:

Нове на сайті: